กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาแล้ว ยังเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการสืบสวนปราบปรามการก่อความไม่สงบอันเป็น ภัยคุกคามของชาติที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายการ “ร้อยใจไทย…ใต้ร่มเย็น” สภ.บันนังสตา ทาง ททบ.5

IMG_1039

สภ.บันนังสตา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ

เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทีมงานรายการ “ร้อยใจไทย…ใต้ร่มเย็น” ซึ่งออกอากาศทาง ททบ.5 เป็นประจำทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.50 – 11.55 น. ได้โทรศัพท์ติดต่อประสาน พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ ผกก.สภ.บันนังสตา เพื่อส่งทีมงานเดินทางมาถ่ายทำสารคดีกิจกรรมงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.บันนังสตา  ซึ่งต่อมาเมื่อระหว่างวันศุกร์ที่ 10 - วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ทีมงานของรายการฯ ได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดีกิจกรรมงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.บันนังสตา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจะทยอยออกอากาศเป็นตอน ๆ ดังต่อไปนี้                          

                   ตอน                                               วันที่ออกอากาศ

1. โครงการร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว                                    5 มี.ค. 2555
2. โครงการตำรวจ วัด มัสยิด ร่วมคิดร่วมสร้างทางสันติ           6 มี.ค. 2555
3. โครงการครู 5 นาที สภ.บันนังสตา                                   9 มี.ค. 2555
4. โครงการตำรวจบันนังสตายิ้ม                                          12 มี.ค. 2555.
5. โครงการประชาสัมพันธ์และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด     13 มี.ค. 2555
6. โครงการกลับบ้านเรารักรออยู่                                          14 มี.ค. 2555
7. การสร้างจิตสำนึกของนักเรียน ร.ร.บ้านตะบิงติงงี               15 มี.ค. 2555
8. สภานักเรียน ร.ร.บ้านตะบิงติงงี อ.บันนังสตา จ.ยะลา          16 มี.ค. 2555
9. โครงการกลับบ้านเรารักรออยู่                                           19 มี.ค. 2555

ผู้สนใจสามารถติดตามชมรายการ “ร้อยใจไทย…ใต้ร่มเย็น” ซึ่งถ่ายทอดกิจกรรมงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.บันนังสตา  ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวครับ

Read More....

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการจัดตั้งวงดนตรีโฟล์คซอง สภ.บันนังสตา

“ที่นี่ไม่มีครู” โดย พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ ผกก.สภ.บันนังสตา
“คนตีเหล็ก” โดย พ.ต.อ.สุวัตต์ วงค์ไพบูลย์ ผกก.สภ.บันนังสตา
ในช่วงระยะเวลา 4 – 5 ปีที่ผ่านมา  เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในอำเภอบันนังสตา อย่างรุนแรง และต่อเนื่อง ต้องสูญเสียชีวิตข้าราชการตำรวจ ทหาร ประชาชนไปเป็นจำนวนมาก  ล่วงเข้ามาจนกระทั่งในปี 2553 – ปัจจุบัน  สถิติการเกิดเหตุความรุนแรงต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์ในอำเภอบันนังสตา เริ่มดีขึ้น  ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการมากขึ้น….

Read more: โครงการจัดตั้งวงดนตรีโฟล์คซอง สภ.บันนังสตา

Read More....

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ศชต.

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 125/2554

พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ เป็น รองผบก.ศฝร.ศชต. พ.ต.อ.พัฒนวุธ อังคะนาวิน เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต เป็น รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี เป็น ผกก.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงศ์ เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด เป็น ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ไมตรี ฉิมเฉิด เป็น ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ เป็น ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี พ.ต.อ.วิโรจน์ บุญรัตน์ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สมพร มีสุข เป็น ผกก.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ เป็น ผกก.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
   
พ.ต.อ.สามารถ วิชัยขัทคะ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.เสน่ห์ จรรยาสถิต เป็น ผกก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กองอรรถ สุวรรณขำ เป็น ผกก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จงใจรักษ์ คงเผ่า เป็น ผกก.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ต่วนเดร์ จุฑานันท์ เป็น ผกก.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ มัทยาท เป็น ผกก.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.ปัตตะ มะดาวา เป็น ผกก.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ภักดี ปรีชาชน เป็น ผกก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มานะ นาคทั่ง เป็น ผกก.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.มานิตย์ ยิ้มซ้าย เป็น ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ยุคล ประสาทนานนท์ เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วิชัย แจ้งสกุล เป็น ผกก.สภ.ธารโต จว.ยะลา พ.ต.ท.สกนธ์ อนนท์รัตน์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย เป็น ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา พ.ต.ท.อดุลย์ ปีแนบาโง เป็น ผกก.สภ.มายอ จว.ปัตตานี
   
พ.ต.ท.อาซีส อุมายี เป็น ผกก.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี พ.ต.ท.อุทัย ทิพย์เสภา เป็น ผกก.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.กองทัพ เสนาทิพย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จำลอง สุวลักษณ์ เป็น สวญ.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.เจริญ ธรรมขันธ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.ชาติชาย ชนะสิทธิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.รือเสาะ  จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ทวีศักจ์ สุวพิชญ์ภูมิภัทร เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ก้องพานิชกุล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ปัญญา คารวนันท์ เป็น สวญ.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา พ.ต.ท.พัฒนะ บูรณะกลัศ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วิโรจน์ นวลแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ศุภกร พึ่งรศ เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อาภากร ลบบำรุง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.คณิต กลิ่นศรีสุข เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
   
พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วงศ์พรหมเมศร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.เจริญ นวนทอง เป็น สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา พ.ต.ท.เฉลิมชัย เพชร กาศ เป็น สวญ.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ชนินทร์ จินเดหวา เป็น รอง ผกก.ชถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ชูชาติ ชิณวงศ์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.พรชัย สุวรรณวงศ์ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ภูไชยวัฒน์ นทีรัตน์ เป็น สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา พ.ต.ท.มะตาฮา มูหนะ เป็น สวญ.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มารุต คำเล็ก เป็น อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ บัวแดง เป็น รอง ผกก.ปพ.ศชต. พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.สนธยา ธูปทอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ท.สมชาย จันยัง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สมพร ดำราษฎร์ เป็น สวญ.สภ.โล๊ะจูด จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สัญญา โพชสาลี เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.
   
พ.ต.ท.สุจริต วงษาเกษ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุรนันท์ ชอบงาม เป็น สวญ.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา พ.ต.ท.โสภณ สายสุรีย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เบตง จว.ยะลา พ.ต.ท.อุทัย ชัยมาลา เป็น สวญ.สภ.ยะรม จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิงพรจันทร์ แก้วเลิศประเสริฐ เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ธีรยุทธ ธานี เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.นิกิตติ์พร เมฆาประสิทธิ์ เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.มาหะมะ เจ๊ะมะ เป็น สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วีรศักดิ์ ไชยมณีย์ เป็น สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สมใจ เมืองหมิ้น เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สุวรรณ มณีโชติ เป็น สว.กก.ซถ. 2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อนุสรณ์ จันทร์กลับ เป็น สว.บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.กฤติภัฐ์ หนูช่วย เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ครรชิต ปานจันทร์ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ร.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ สุขวงศ์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา
   
ร.ต.อ.ชาติ นพชำนาญ เป็น สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส  ร.ต.อ.ธัชชัย สุวรรณ์ เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ประเทือง สุวรรณชาตรี เป็น สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ร.ต.อ.วันชัย นนท์อ่อน เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ.สมหมาย มะณีจันทร์ เป็น สว.สส.สภ.ยะรม จว.ยะลา ร.ต.อ.สุชาติ หมีลำพอง เป็น พงส.(สบ2) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ร.ต.อ.หญิงวลัยพร จิตณรงค์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 126/2554
   
พ.ต.ท.จิรเดช พระสว่าง เป็น ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ฉลอง สุขจันทร์ เป็น ผกก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา พ.ต.ท.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย เป็น ผกก.ซถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ประยงค์ โคตรสาขา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิทักษ์ อุทัยธรรม เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ เป็น ผกก.สส.1บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วรา เวชชาภินันท์ เป็น ผกก.ฝปค.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ เป็น ผกก.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สันติ เหล่าประทาย เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ เป็น ผกก..ฝอ.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุคนธ์ ศรีอรุณ เป็น ผกก.สภ.กาบัง จว.ยะลา พ.ต.ท.อวัช มูลศิริ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.อุทัย กวินเทวาธร เป็น ผกก.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.จักราวุธ บุญเรือง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี
   
พ.ต.ท.ดิเรก โฉมยงค์ เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.พรชัย ขวัญปัญญา เป็น รอง ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงจริยา คำจันทร์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงนันทวรรณ เจริญวานิช เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิชิต คณะเมือง เป็น สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี ร.ต.อ.หญิงนฤมล ผาสุก เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงนัชฎาพร ธนัญชัย เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงวีระวรรณ ศิริตะโร เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงสุดา หวานนุ่น เป็น สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 127/2554
   
พ.ต.อ.ธรธร พัสดุประดิษฐ์ เป็น ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วชรศาสน์ ทองยิ่ง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิง อรพิมล โชคสมบัติ เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.ทัศพล สุวรรณบูลย์ เป็น สว.จร.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ต.บัญจง จันทรเกษร เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.มิตร คนชุม เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

Read More....

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

จับผู้ต้องหา หมายจับคดีพยายามฆ่า หนีคดี 5 ปี ที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

IMG_8792

เมื่อ 19 ม.ค. 2554  เวลาประมาณ   18.30  น.  เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.ศชต. นำโดย พ.ต.ท.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต.  พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.  และ ร.ต.ท.รุจนภาคย์ หนูจันทร์แก้ว รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ กก.สส.2 บก.สส.ศชต.

ได้ร่วมกันจับกุม  นายอาลียะ  สะอะ  อายุ 21  ปี  อยู่บ้านเลขที่  41  ม.1  ต.พิเทน  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี 

โดยกล่าวหาว่า     “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย” เหตุเกิดที่บนถนนหน้า ร.ร.วัดโบกขรณี ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อ  26 ก.ย. 2548 เวลาประมาณ 12.10 น.

โดยก่อนจับกุม  พ.ต.ท.นำเกียรติฯ และ พ.ต.ท.ศุภชัชฯ  ได้สืบสวนทราบว่า  นายอาลียะ สะอะ อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.ปัตตานี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) ที่ จ 2/2549 ลง 5 ม.ค. 2549 ความผิดฐาน “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย” ตามคดีอาญา สภ.สายบุรี ที่ 196/2548 ลง 27 ก.ย. 2548 ได้หลบหนีคดีกลับไปซ่อนตัวยังภูมิลำเนาเดิม ที่บ้านเลขที่ 41 ม.1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จึงได้ประสานการปฏิบัติกับงานสืบสวน สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี เพื่อสืบสวนจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวได้พบตัวนายอาลียะฯ  จึงได้แสดงหมายจับข้างต้นให้ทราบ  นายอาลียะฯ รับว่าตนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวข้างต้นจริง พร้อมกับได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบ  จากการตรวจสอบพบว่า  มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาที่ระบุไว้ในหมายจับ จึงได้ร่วมกันแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับให้ทราบ  

เบื้องต้น นายอาลียะฯ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ว่า ไม่ได้ก่อเหตุในดคีนี้ แต่รับว่า ในระหว่างที่ผู้ต้องหาศึกษาระดับชั้น ม.4 – ม.6 (เมื่อประมาณปี 2548 – 2551) อยู่ที่ ร.ร.อิสลามประชาสงเคราะห์ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  ผู้ต้องหาได้เดินทางไปเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 ที่ ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   โดยในเดือน ก.ย. 2548 ซึ่งเกิดเหตุคดีนี้ ผู้ต้องหากำลังศึกษาระดับชั้น ม.4   ไม่เคยรู้จักและมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายในคดีนี้มาก่อน

Read More....

จับหนุ่มจี้บังคับข่มขืนกระทำชำเราสาว หนีคดี 8 ปี ที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

IMG_8765

เมื่อ 19 ม.ค. 2554 เวลาประมาณ 15.30 น.  เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.ศชต. นำโดย พ.ต.ท.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต.  และพ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน  1 คน

นายมาหามะ มะดีเยาะ  ชื่อเล่น มะ อายุ 32 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 50 ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

โดยกล่าวหาว่า   “ข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย และทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพโดยมีอาวุธ” เหตุเกิดที่ บริเวณในสวน ม.7 (บ้านดอน) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  เมื่อ 6 ธันวาคม 2543 เวลาประมาณ 20.00 น.

พฤติการณ์จับกุม พ.ต.ท.นำเกียรติฯ และ พ.ต.ท.ศุภชัชฯ สืบสวนทราบว่า  นายมะ หรือม๊ะ ไม่ทราบนามสกุล  ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.เบตง ที่ ต 40/2545  ลง 13 พ.ย. 2545 ซึ่งในตำหนิรูปพรรณผู้กระทำผิดระบุว่าเกิดที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี   ชื่อมารดา  “นางแย หรือแมะแย สุงาบารู”  มีชื่อและนามสกุลที่แท้จริงว่า  นายมาหามะ มะดีเยาะ  อายุ 32 ปี เป็นบุตรของ นางแย สุงาบารู อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ได้กลับมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน

จึงได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 50 ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา  พบนายมาหามะ มะดีเยาะ  นอนพักผ่อนอยู่จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี  เบื้องต้นนายมาหามะ มะดีเยาะ หรือมะ หรือม๊ะ ผู้ต้องหาให้การภาคเสธ  ว่า  รู้จักกับ น.ส.อามีเนาะฯ จริง  แต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนกระทำชำเราแต่ประการใด

Read More....

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

จับผู้ต้องหา หนีคดีพยายามฆ่าฯ 9 ปี จนมุมที่เกาะลันตา

IMG_8734

เมื่อ 10 ม.ค. 2554 เวลาประมาณ 19.30 น. พ.ต.อ.แวสาแม สาและ ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต.และ พ.ต.ท.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. ได้สั่งการให้

พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.นำกำลัง จับกุมนายไกรวิทย์ หรือวิทย์ รอดแก้ว อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล จ.เบตง ที่ ต 25/2545  ลง 9 พ.ย. 2545 ความผิดฐาน ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นฯ  เหตุเกิดบนถนนสายเบตง - ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อ 7 ม.ค. 2545 เวลาประมาณ 19.30 น.

หลังจากสืบทราบว่า  นายไกรวิทย์ฯ ได้หลบหนีคดีไปพักอาศัยมีครอบครัวอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่  ประกอบอาชีพขับรถยนต์ (รถตู้) รับจ้างไม่ประจำทาง

โดยเมื่อ 10 ม.ค. 2554 เวลาประมาณ 19.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมซุ่มอยู่ที่บริเวณท่าแพขนานยนต์ ศาลาด่าน บนเกาะลันตาใหญ่ ได้พบเห็นรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางที่มีผู้ต้องหาเป็นผู้ขับ  แล่นผ่านมาจึงได้เรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบ ต่อมาได้ควบคุมตัวมาดำเนินคดี  นายไกรวิทย์ฯ ให้การภาคเสธ ว่า ไม่ได้ลงมือก่อเหตุ แต่ยอมรับว่า อยู่ร่วมและรู้เห็นเหตุการณ์ ฯลฯ

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันควบคุมตัวนายไกรวิทย์ฯ นำส่ง พงส.สภ.เบตง จ.ยะลา ดำเนินคดี

Read More....

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

จับรองนายกเทศมนตรีฯ ค้ายาบ้าที่ จ.ยะลา

IMG_8628

เมื่อ 5 ม.ค. 2554 เวลาประมาณ 12.30 น. พ.ต.ท.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. นำกำลัง จนท.ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.ศชต. วางแผนล่อซื้อยาบ้าและจับกุมตัว  นายสะอารี  แวสแลแม  อายุ 48 ปี    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ดูแลงานฝ่ายกองช่าง ได้พร้อมยาบ้าของกลางรวม 9 รายการ ประกอบด้วย

  1. ยาบ้า ได้จากการล่อซื้อ 10 เม็ด
  2. เงินล่อซื้อ 2,400 บาท ลง ปจว.ไว้ที่ สภ.เมืองยะลา จ.ยะลา ข้อ 4 เวลา 11.30 น.ลง 5 ม.ค. (ยึดได้จากกระเป๋าเสื้อของผู้ต้องหา)
  3. ยาบ้า จากการตรวจค้น 26 เม็ด (พบในบริเวณบ้าน)
  4. โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ 1 เครื่อง (ใช้ติดต่อซื้อขายยาบ้า)
  5. อุปกรณ์สำหรับเสพยาไอซ์  1 ชุด (พบในบริเวณบ้าน)
  6. อาวุธปืนพกสั้นแบบรีวอลเวอร์ (ลูกโม่)  สมิทแอนด์เวสสัน ขนาด .357 จำนวน 1 กระบอก (พบในรถยนต์)
  7. ซองหนังสำหรับใส่ปืนพกสั้น 1 ซอง สำหรับใส่ของกลางรายการที่ 6
  8. กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 7 นัด
  9. ซองผ้าสีดำสำหรับใส่กระสุนของกลางรายการที่ 8   

ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายสะอารีฯ ทราบว่า   จำหน่ายและมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

เบื้องต้น นายสะอารีฯ ผู้ต้องหาให้การว่า  เมื่่อคืนวันที่ 4 ม.ค. 2554  ตนกับเพื่อนอีก 3 – 4 คน ได้เปิดห้องพัก รร.ชางลี อ.เมืองยะลา เสพยาไอซ์กัน แต่ให้การปฏิเสธเรื่องการจำหน่ายยาบ้า

นอกจากนี้ ยัง จนท.ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินของนายสะอารีฯ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติดฯ 4 รายการ คือ รถยนต์เก๋งมิตซูบิชิ อัลติมา สีเทา 1 คัน สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝาก  2 เล่ม และเงินสด 880 บาท ซึ่งจะได้สืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายของนายสะอารีฯ ต่อไป

Read More....

บทความที่ได้รับความนิยม